۱۳۹۳/۱۲/۱۷

بازی Tetris روزانه ی بشار اسد با طعم بمب های بشکه ای مرگ آور، هدیه ی سخاوتمندانه ی دیکتاتور برای ملّت سوریه