۱۳۹۴/۰۱/۰۹

وضعیت گروه‌ های درگیر در عملیات تصرف شهر ادلب (بر حسب سهم افراد شرکت کننده در عملیات)


 
1. احرار الشام:
زیر گروه "جبهه اسلامیه"، بزرگترین گروه میانه‌ روی مسلمانان مخالف مسلّح در سوریه است. جبهه ی اسلامی، با حدود 50 هزار نفر مسلّح، از تجمع 7 گروه تشکیل شده که در میان آنها حرکت احرار الشام با حدود 15 هزار عضو، اکثریت نسبی را دارد. از این جهت احرار الشام در عملیات اخیر حضور پُر رنگ دارد که از 83 گروه تشکیل دهنده ی آن، اکثریت در استان ادلب حضور دارند و سپس کمتر در حماه و حلب و شماری هم در جنوب در درعا. احرار الشام بال راست جبهه ی اسلامی محسوب میش
ود و جائیکه خواسته شود با النصره عملیاتی انجام شود (در 90 درصد اوقات در ادلب) این گروه همچون رابط عمل می‌ کند.

2. جبهه ی النصره: شاخه ی القاعده در سوریه با تخمین 5 هزار نفر. روز به روز بیشتر در غرب ادلب، استانی که در آن موثر ترین حضور را دارد، قدرت می گیرد. بعد از قلع و قمع جبهه ی ثوار زیر شاخه ی ارتش آزاد در جبل‌ الزاویه به دنبال تثبیت هژمونیِ خود است و در تصرف اخیر ادلب نیز از همان نقطه که پیشتر حضور داشت عمل کرد، در شمال غرب شهر. می‌ توان گفت تنها نگرانی انقلابیون سوری را آینده‌ ی النصره تشکیل می‌ دهد و باید در پست و مباحثی مجزا مفصل به خطرات حضور این گروه در شمال سوریه پرداخت. اگر قرار باشد روزی النصره در استانی در سوریه اعلام خلافت کند، آن استان ادلب خواهد بود.

3. فیلق‌ الشام: مسلمانان میانه‌ رویِ عضو شورای انقلابیون سوری شامل تجمع 19 گروه، که بیشترین همکاری را با ارتش آزاد دارند و بیشتر در حلب، حماه و کفرنبل ادلب فعالند.4. جند الاقصی: گروه هزار تا هزار و پانصد نفره، اما بسیار نزدیک به النصره که بیشتر در شمال حماه و ادلب فعال است. بسیاری از اعضای آن‌ را همچون جبهه انصار الدین (که طبق اعلام رسمی 100 نفر را برای این گروه به منظور عملیات ادلب فرستاده بود) جهادی‌ های خارجی تشکیل می دهند. 

5. فرسان الحق: گروه زیر شاخه ی ارتش آزاد، که بخشی از افرادش آموزش دیده توسط آمریکا هستند و موشکهای تاو آمریکایی در اختیار دارند. اکثراً در ادلب و کمی هم در حومه ی حلب فعال هستند. 

6. صقور الغاب: گروه زیر شاخه ی ارتش آزاد که اکثراً در شمال غرب استان حماه فعال است. صقور الغاب به عنوان زیر گروه شورای فرماندهی انقلابیون سوری فعال است و از اولین دسته‌ هایی است که از غرب موشک آمریکائی تاو دریافت کرد.

7. لواء الحق: زیر شاخه ی استان حمصِ لواء الحق که در اصل در استان ادلب فعالیت می کرد. این گروه بعد از ضعیف شدن در 2012 به احرار الشام، زیر شاخه ی جبهه اسلامیه پیوست و عملاً جزئی از آن به شمار می‌ رود.