۱۳۹۴/۰۱/۰۵

جرائم و جنايات جنگی مخالفين مسلّح سوری - بخش اول


" حالا زمانی است كه آنچه بر سر ديگران آوردند، خودشان بچشند "
می توان اين جمله ی منسوب به وينستون چرچيل را در توجيه بمباران ديوانه وار شهر درسدن آلمان نازی، اساس استدلال گروههايی از مخالفين سوری دانست كه در حملات كور به مناطق علوی نشين باعث مرگ غيرنظاميان شده اند.
ديدبان حقوق بشر سرانجام در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠١٥، گزارش ٧٩ صفحه ای خود را با عنوان "او نمی بايست می مُرد" درباره ی جرائم جنگی صورت گرفته از سوی گروهای غيردولتی درگير در جنگ داخلی سوريه منتشر كرد.
اين گزارش كه بازه ی زمانی دو ساله را دربر ميگيرد (از ژانويه ی ٢٠١٢ تا آوريل ٢٠١٤) توانسته حملات انتقامی راكتی، خمپاره ای و اتومبیل های بمبگذاری شده را به تفكيك گروهها با دقت بالايی مستند كند. از آنجا كه اين گزارش مفصّل و دارای بخشهای مختلف است شايسته تر است كه در چندين قسمت به آن پرداخته شود.
 
 می توانيد اكنون اصل گزارش را به زبان انگليسی در اين آدرس مطالعه كنيد: