۱۳۹۳/۱۲/۲۳

آنچه از سوریه در اخبار رسانه هاست ... چه می کند این آیت الله بی بی سی فارسی!؟


سوریه در رسانه ها؛ داعش و ارتش بشار اسد