۱۳۹۳/۱۲/۲۵

چهارمین سالگرد آغاز قیام ملّت سوریه بر علیه بشار اسد و خامنه ای ... پرچم آزادیخواهان سوری به کوری چشم دیکتاتورها همچنان سرافرازانه بالاست