۱۳۹۳/۱۲/۲۴

توسط اَدمین پیج فیسبوکی متعلّق به مزدوران سایبری جمهوری اسلامی و حامیان رژیم جنایتکار بشار اسد صورت گرفته است ... اعتراف به فرقه ای و مذهبی کردن نبردها در سوریه توسط سپاه قدس جمهوری اسلامی و اذعان به عدم وجود عینی و عملیِ ارتش رژیم سوریه