۱۳۹۴/۰۲/۰۹

پلنگ صورتی! رونمایی از جدیدترین حیوان موجود در باغ وحش محور مقاومت (= شرارت و جنایت اسلامی)


سرهنگ سهیل حسن، نظامی محبوب بشار اسد (دیکتاتور خونخوار و جنایت پیشه ی سوریه) که به خود لقب پلنگ (به قول مخالفان رژیم دمشق، پلنگ صورتی) داده است