۱۳۹۴/۰۱/۲۴

اظهارات شرم آور آخوند مزدور حکومتی و مفتی درباری رژیم بشار اسد ... از مُلّایی دختر باز و یار غار قاسم سلیمانی جنایتکار، چه انتظاری دارید؟! 
صدور فتوای قتل ملّت: شیخ! احمد بدرالدین حسون، مفتی درباری سوریه روز شنبه (22 فروردین 1394 - 11 آوریل 2015 - 21 جمادی الثانی 1436) در گفتگو با شبکه ی تلویزیونیِ وابسته ی الاخباریه، با خشم و عصبانیت، تخریب مناطق مسکونی تحت سلطه ی مخالفان رژیم دمشق و حمله به قسمت های غیر نظامی آزاد شده از دست ارتش حکومت بشار اسد بدست ارتش آزاد سوریه در شهر حلب را خواستار شد (ویدئوی زیر)...
***