۱۳۹۴/۰۱/۲۸

عکس افتخاری! با قاسم سلیمانی ... این آخوند مزدور بشار اسد و خامنه ای، فتوای قتل عام مردم حلب و نابودی این شهر را داده است


" به شهروندان آنجا [حلب تحت کنترل مخالفین]، چه هوادار و چه غیر هوادار، هشدار می‌ دهیم که منطقه را ترک کنند. هر آنجا که مسلحین حضور داشته باشند و گلوله‌ ای از آنجا شلیک شود، باید به کلی نابود شود. "
بدرالدین حسون، مفتی حامی حکومت بشار اسد (http://goo.gl/ltkckY). در طول روزهای اخیر بمباران متوالی شهر حلب بوسیله ی هواپیماهای ارتش سوریه، که تا کنون 89 کشته‌ ی غیر نظامی بر جا گذاشته است (http://goo.gl/N9yczP)، منفور ترین فرد شبکه های اجتماعی سوری این فرد است: بدرالدین حسون که فتوایش در اعلام کردن حلب و حومه‌ اش به عنوان منطقه ی "کشتار آزاد" و باران بمب‌ های بشکه‌ ای پس از آن واکنش های فراوانی برانگیخته است. تقریباً تمام عکس‌ها و ویدئوهای بمباران‌ های اخیر حلب با تگ "حلب نابود شد، به فتوای بدرالدین حسون" به اشتراک گذاشته می‌ شوند. در این میان احساسات ضد ایرانی بار دیگر انگیخته شده است، چرا که حسون را نزدیک‌‌ ترین مفتی به مقامات جمهوری اسلامی می‌ دانند. چند هفته پیش، تصویر او با قاسم سلیمانی در یک هواپیما منتشر شده بود.