۱۳۹۴/۰۱/۲۹

داستان 2 پرچم برای یک کشور!
***


ديرالزور، 17 آوريل سال 1946، پايكوبی در جشن استقلال سوريه.
 
 
69 سال پس از استقلال، انقلابيون سوری و طرفدارانشان همان پرچم سه ستاره را به عنوان نشان با خود همراه دارند.***

پرچم رسمی فعلی سوریه، پرچمی است که پس از کوتای 1963 حزب بعث مورد استفاده قرار می گیرد.