۱۳۹۴/۱۰/۰۸

دست پروردگان سپاه پاسداران (شبه نظامیان شیعه ی عراقی) در وحشیگری و جنایت، چیزی از تروریست های اسلامگرا و افراطی داعش کم ندارند!


وقتی کُشتن یک انسان!، بریدن سَرش و گرفتن عکس یادگاری در این حالت سرمستی، برای یک انسان! دیگر، مایه ی "سرگرمی، تفریح و افتخار" می شود!!


این عکس (که در زیر مشاهده می کنید)، از صفحات اینترنتی وابسته به (یا طرفدار) دستگاههای امنیتی - اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، برداشته شده است:

سوریه - جنوب حلب (بطور دقیق تر حومه ی جنوبی حلب، که نیروهای گروه تروریستی و افراط گرای موسوم به دولت اسلامی یا داعش در آنجا اساساً حضور ندارند و مخالفان بشار اسد با نیروهای عمدتاً تحت امر و فرمان سپاه پاسداران، در آن مناطق می جنگند) | نیمه ی دوم دسامبر 2015