۱۳۹۴/۰۳/۰۳

سرانجام سربازان فراری بیمارستان جسرالشغور | آبروریزی جدید ارتش رژیم بشار اسد48 ساعت پس از تعقیب و گریز، اکنون ماحصل عملیات انتحارگونه ی ارتش سوریه با انتشار فیلم هایی از دشت های پر از جنازه ی سربازان، رفته رفته مشخص میشود.

شماری از آنها که راه بیشه زارهای اطراف بیمارستان را در پیش گرفته بودند، در زد و خورد دو روز اخیر کشته شدند (لینک حاوی تصاویر بسیار دلخراش از حدود 118 جسد: https://goo.gl/P4la20. یک لیست اسامی 208 نفری نیز اینجا: http://goo.gl/cax8WZ)، شماری خود را تسلیم کرده اند و از روی تصاویر تا کنون شماری کمتر از 60 نفر خودشان را به بعد (پس) از طی مسافت 4 کیلومتر به مقرهای ارتش سوریه رسانده اند و احتمالاً عده ی دیگری هنوز در بین درختزارها مخفی هستند. (آمار دیدبان حقوق بشر سوری از تعداد کل اعضای ارتش سوریه که در یکماه اخیر در جسر الشغور کشته شده اند: http://goo.gl/4tVsoo).

مشخص نیست این فرمان فرار عجیب چرا صادر شد و چرا سربازان را به قتلگاه فرستادند. مخالفین میگویند ارتش تمام درخواستهای مذاکره را رد کرده است و حتی حاضر نشده درباره ی سرنوشت بیمارستان به صحبتهای مقدماتی تن دهد. ممکن است این اعتماد به نفس ارتش از فرار موفقیت آمیز قبلی از پادگانهای حامدیه و وادی الضیف در حومه معره النعمان ناشی شود، این سکه امّا روی دیگری نیز دارد:

اگر اعضای سپاه پاسداران یا حزب الله لبنان در داخل بیمارستان محصور افتاده بودند، بازهم حکومت سوریه چنین طرحهای دیوانه واری را اجرا میکرد؟


این ماجرا مفهوم واژه ی اِشغال را، که مخالفین سوری برای توصیف وضعیت کنونی کشورشان به کار میبرند، روشن میکند. ارزش جان سرباز یا حتی کلنل (سرهنگ) ارتش سوریه به مراتب پایین تر از مورد خارجی است. حکومت حاضر است 48 عضو سپاه پاسداران ایران را که در دست مخالفین اسیر بودند با 2130 زندانی مبادله کند (ماه ژانویه ی 2013)، اما سربازان خودی را اینچنین به مسلخ میفرستد. در واقع مشکل سوریه تنها این نیست که حکومتش به مخالفین و مردم عادی رحم نمیکند؛ سربازان خودی نیز از این بیرحمی در امان نیستند.