۱۳۹۴/۰۲/۲۱

سندی که بطور نمادین وضع دخالت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را نشان میدهد ... قاسم سلیمانی و دوستان!عکس یادگاری زیر که در سوریه با قاسم سلیمانی برداشته شده، یکی از اسنادی است که بطور نمادین وضع دخالت نیروهای نظامی ایران در این کشور را نشان می‌ دهد. تمام افرادی که در تصویر، کنار سلیمانی دیده می‌ شوند با فاصله ی زمانی (کم) از هم کشته شده‌ اند.
با دقت در آدم! های این تصویر و چگونگی مرگ آنان می‌ توان تصوری از تنوع طیف نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سوریه داشت و نشان داد که اینان در کجا و با چه کسی میجنگند.
 
از راست:
1. علی سلطان مرادی، عضو پایگاه مقاومت بسیج حماسه‌ سازان عاشورا. مرگ: 23 بهمن 93 در کفرناسج در استان درعا، بدست گروه الویه الفرقان، زیر شاخه ی ارتش آزاد.
2. عباس عبداللهی، فرمانده ی گردان صابرین تیپ امام زمان، لشکر 31 عاشورای سپاه پاسداران. مرگ: 23 بهمن 93 در کفرناسج در استان درعا، بدست گروه الویه الفرقان، زیر شاخه ی ارتش آزاد.
3. علیرضا توسلی، افغان مقیم ایران؛ مرگ 9 اسفند 93 در تل قرین، استان درعا، بدست گروه معتزبالله، زیر شاخه ی ارتش آزاد.
4. حسین بادپا، عضو لشكر 41 ثارالله كرمان، سپاه پاسداران. مرگ: 31 فروردین 94 در بصرالحریرِ استان درعا، بدست جیش الیرموک، زیر شاخه ی ارتش آزاد.