۱۳۹۲/۰۱/۲۵

وقتی دود و آتش از لوله جلویی توپ اصلی بیرون می زند! ارتش آزاد سوریه ، تانک جنگی T-72 ارتش رژیم بشار اسد را اینگونه به آتش می کشد


13 - 04 - 2013 | سوریه - درعا - خربة غزالة