۱۳۹۲/۰۲/۰۷

سند آشکار دیگری از دخالتی بیشرمانه ... جنازه " حسين صلاح حبيب " فرمانده به هلاکت رسیده گروه تروریستی حزب الله لبنان در سوریه ، در اختیار مخالفان رژیم بشار اسد


سوریه - حمص - القصیر