یکی از فرماندهان گردان شهدای ادلب در بیان آن چه ''شکار ارزشمند'' نامید گفت که افسر ایرانی، تک تیراندازان نیروهای دولتی را در آن منطقه آموزش می داد.

حمید وثوق، اسیر ایرانی در دستان ارتش آزاد، که از راه ترکیه وارد خاک سریه شده است، به ''العربیه‌'' از حضور سربازان ایرانی در میان نیروهای اسد خبر داد، او گفت که این سربازان در سراسر سوریه در چند جبهه در حال نبرد هستند.

ارتش آزاد تاکید می کند که شماری از سربازان ایرانی را در جریان درگیری های اخیرش در نزدیکی شهر ادلب کشته است و جنازه های شماری از آن ها را همچنان در اختیار دارد.
 
ارتش آزاد می گوید که دستگیری افراد مسلح ایرانی خط بطلانی است بر گفته های سران نظام مبنی بر تکذیب مشارکت هر گونه نیروهای ایرانی یا از حزب الله لبنان در جنگ نیروهای دولتی علیه مخالفان.