۱۳۹۲/۰۱/۱۲

وقتی صدا و سیمای سیّدعلی خامنه ای در وقاحت و بی شرمی تنها نمی ماند! | مصاحبه های ساختگی و از پیش طراحی شده تلویزیون حکومتی رژیم بشار اسد