۱۳۹۲/۰۱/۲۴

2 ویدئو | انتقام گیری ناجوانمردانه بشار اسد از مردم سوریه ... فرو ریختن بمبهای مهیب چتردار بر روی خانه ها ، مناطق مسکونی ، مساجد و بر سر زنان و کودکان بیگناه


12 - 04 - 2013 ؛ سوریه - درعا - راه السد


***


13 - 04 - 2013 ؛ سوریه - ادلب - سراقب