۱۳۹۲/۰۱/۱۴

وقتی واژه " شجاعت " هم کم می آورد! | جوان سوری فقط با یک نارنجک دستی ، تانک تی - 72 ارتش رژیم بشار اسد را به آتش می کشدسوریه - راه حمص به القصیر - در اطراف گردان الضبعة | 14 - 03 - 2013