۱۳۹۴/۰۶/۱۲

اصرار و دعوت خبرگزاری فارس به کشتار دسته جمعی و قتل عام مردم سوریه، تعجب و نارضایتی طرفداران جمهوری اسلامی را هم در آورده است!