۱۳۹۴/۰۷/۰۴

99.5 (نود و نه، مُمَیِّزِ پنج) درصد از کل موارد شکنجه تا قتل در سوریه، توسط "رژیم بشار اسد" صورت گرفته استدر بازه ی زمانی 15 مارس 2011، تا 31 آگوست 2015 (بر اساس آمار شبکه حقوق بشر سوریه)