۱۳۹۴/۰۷/۰۳

93.6 (نود و سه، مُمَیِّزِ شش) درصد از کل کودکان جانباخته در سوریه، توسط "رژیم بشار اسد" کشته شده اند


در بازه ی زمانی 15 مارس 2011، تا 31 آگوست 2015 (بر اساس آمار شبکه حقوق بشر سوریه)