۱۳۹۴/۰۷/۰۷

96.3 (نود و شش، مُمَیِّزِ سه) درصد از کل قربانیان غیر نظامی در سوریه، توسط "رژیم بشار اسد" کشته شده انددر بازه ی زمانی 15 مارس 2011، تا 31 آگوست 2015 (بر اساس آمار شبکه حقوق بشر سوریه)