۱۳۹۴/۰۷/۰۵

93.2 (نود و سه، مُمَیِّزِ دو) درصد از کل موارد کشتار فعالان رسانه ای در سوریه، بدست "رژیم بشار اسد" صورت گرفته استدر بازه ی زمانی 15 مارس 2011، تا 31 آگوست 2015 (بر اساس آمار شبکه حقوق بشر سوریه)