۱۳۹۱/۰۶/۱۶

ماهواره های "نايل ست" و "عرب ست" پخش برنامه های شبکه های تلويزيونی متعلق به رژیم سوريه را متوقف کردند


به درخواست اتحاديه عرب، ماهواره  های «نايل‌ست»   و "عرب ست" ، پخش برنامه‌های شبکه های تلويزيونی سوريه را متوقف کردند. به گزارش رويترز، وزيران خارجه اتحاديه عرب طی نشست روز چهارشنبه خود در قاهره، از مديران ماهواره‌های "نايل‌ست" و "عرب‌ست" خواستند، پخش برنامه‌های تلويزيونی سوريه را متوقف کنند. با اين اقدام، پخش ماهواره‌ای  برنامه های سه شبکه‌ "سوريه تی‌وی"، "الاخباريه" و "الدنيا" که وابسته به دولت سوريه هستند، متوقف می شود. وزارت اطلاع‌ رسانی سوريه اين اقدام را غير قابل قبول دانسته و آن را محکوم کرده است.