۱۳۹۱/۰۶/۲۹

کاریکاتور | دیدگاه مردم سوریه نسبت به جمهوری اسلامی ... خامنه ای و تمام دست نشانده هایش!