۱۳۹۱/۰۷/۰۳

فیلم دلخراش و هولناک ؛ چند دقیقه پس از بمباران گسترده و وحشیانه مناطق مسکونی و خانه ها ، توسط هواپیماها و هلیکوپترهای "ارتش رژیم بشار اسد"