۱۳۹۴/۱۰/۱۳

مقایسه بین تلفات جانباختگانی که توسط رژیم جنایتکار سوریه و تروریستهای افراطیِ اسلامگرایِ داعش، طی سال 2015، کشته شده اند (بشار اسد با اقتدار کامل در صدر است)


بر اساس آرشیو SNHR (شبکه سوری برای حقوق بشر)

منبع عکسِ به زبان انگلیسی (منبع 1 و منبع 2) | منبع عکسِ به زبان عربی (منبع 1 و منبع 2)لینک مرتبط به زبان فارسی - "بشار اسد" جنایتکار بی رقیب و شماره 1 در سوریه؛ بر اساس آمار و مستندات شبكه سورى براى حقوق بشر (از یکم ژانویه تا پایان دسامبرِ 2015)
قضاوت با شما!