۱۳۹۴/۱۰/۱۴

"بشار اسد" جنایتکار بی رقیب و شماره 1 در سوریه؛ بر اساس آمار و مستندات شبكه سورى براى حقوق بشر (از یکم ژانویه تا پایان دسامبرِ 2015)


تلفات غیرنظامیان کشته شده در سوریه، از 1 ژانویه ی 2015، تا پایان دسامبر 2015 (73.33 درصد توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است

بر اساس اسناد و مدارک شبكه سورى براى حقوق بشر (به زبان انگلیسی | به زبان عربی
مشاهده ی گزارش کامل SNHR در قالب یک فایل PDF (به زبان انگلیسی | به زبان عربی).
 ***


تلفات کودکان کشته شده در سوریه، از 1 ژانویه ی 2015، تا پایان دسامبر 2015 (75.28 درصد توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است

بر اساس اسناد و مدارک شبكه سورى براى حقوق بشر (به زبان انگلیسی | به زبان عربی
مشاهده ی گزارش کامل SNHR در قالب یک فایل PDF (به زبان انگلیسی | به زبان عربی).
 ***


تلفات زنان کشته شده در سوریه، از 1 ژانویه ی 2015، تا پایان دسامبر 2015 (74.84 درصد توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است

بر اساس اسناد و مدارک شبكه سورى براى حقوق بشر (به زبان انگلیسی | به زبان عربی
مشاهده ی گزارش کامل SNHR در قالب یک فایل PDF (به زبان انگلیسی | به زبان عربی).
***


تلفات قربانیان زیر شکنجه در سوریه، از 1 ژانویه ی 2015، تا پایان دسامبر 2015 (97.11 درصد توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است

بر اساس اسناد و مدارک شبكه سورى براى حقوق بشر (به زبان انگلیسی | به زبان عربی
مشاهده ی گزارش کامل SNHR در قالب یک فایل PDF (به زبان انگلیسی | به زبان عربی).


***


تلفات کادر پزشکی در سوریه، از 1 ژانویه ی 2015، تا پایان دسامبر 2015 (73.21 درصد توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است

بر اساس اسناد و مدارک شبكه سورى براى حقوق بشر (به زبان انگلیسی | به زبان عربی
مشاهده ی گزارش کامل SNHR در قالب یک فایل PDF (به زبان انگلیسی | به زبان عربی).


منبع عکس بالا | همین عکس به زبان عربی


***


تلفات فعالان رسانه ای در سوریه، از 1 ژانویه ی 2015، تا پایان دسامبر 2015 (60.64 درصد توسط نیروهای دولتی صورت گرفته است

بر اساس اسناد و مدارک شبكه سورى براى حقوق بشر (به زبان انگلیسی | به زبان عربی
مشاهده ی گزارش کامل SNHR در قالب یک فایل PDF (به زبان انگلیسی | به زبان عربی).

 
منبع عکس بالا | همین عکس به زبان عربی


***


شبکه سوری برای حقوق بشر (SNHR) با انتشار گزارشی اعلام کرد در سال 2015 میلادی 21179 نفر، از جمله 1793 تن در ماه دسامبر، در مناطق مختلف این کشور جان خود را از دست داده‌ اند.
بر اساس این گزارش 15748 نفر یعنی 75 درصد قربانیان، در حملات رژیم بشار اسد کشته شده‌ اند که 3704 نفر آنها از جنگجویان مسلّح و 12044 نفرِ دیگر از غیرنظامیان، از جمله 2592  کودک و 1957 زن بوده‌ اند...


منبع عکس بالا | خبرگزاری آناتولی (به زبان انگلیسی) | خبرگزاری آناتولی (به زبان عربی) | خبرگزاری آناتولی (به زبان فارسی)منبع عکس بالا


منبع عکس بالا


منبع عکس بالا
منبع عکس بالا


لینک های مرتبط (به زبان عربی) | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5

لینک های مرتبط (به زبان فارسی) | 1 ، 2 ، 3


قضاوت با شما!