۱۳۹۴/۰۳/۲۴

مضحک ترین و احمقانه ترین نوع خبررسانی ... وقتی رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی، خودشان دروغ خودشان را در می آورند!


 داعش نامیدن ارتش آزاد سوریه و جبهه اسلامی سوریه
(2 گروه مخالف و دشمن داعش)، توسط سایت حکومتی تابناک