۱۳۹۴/۰۳/۲۰

مقر لشکر 52 ارتش رژیم بشار اسد، فقط طی 5 ساعت، بدست "ارتش آزاد سوریه" سقوط کرد ... لطفاً یکی "فارس" و "ایرنا" رو از خواب بیدار کنه!