۱۳۹۳/۰۹/۲۵

رسانه ی معتبر آمریکایی، از پیمان نانوشته یِ میانِ تروریست های داعش و رژیم جنایتکار بشار اسد، پرده بر می دارد


شبکه ی خبری NBC در گزارشی اختصاصی به آمار حملات نظامی نیروهای درگیر در سوریه پرداخته است و از این طریق به این نتیجه می رسد که نیروهای رژیم بشار اسد و داعش در میدان نبرد یکدیگر را نادیده می گیرند؛ با توجه به اینکه طرفین به خوبی می دانند که هدف قرار دادن دیگر گروه ها به سود هر دویِ آنهاست. ۱۳ درصد حمله های داعش به نیروهای رژیم بشار اسد بوده! و تنها ۶ درصد از حملاتِ رژیم بشار اسد، تروریست های داعش را هدف قرار داده است!!! (دسامبر 2014)