۱۳۹۱/۰۵/۲۰

جنگنده های بشار اسد با هدف قرار دادن شهرها و روستاها ، اصلاحات هوایی و زمینی برای مردم سوریه انجام می دهند!


بدون شرح!


A Syrian Air Force fighter plane fires a rocket during an air strike in the village of Tel Rafat, some 37 km (23 miles) north of Aleppo, August 9, 2012. REUTERS/Goran Tomasevic