۱۳۹۳/۱۰/۲۵

این است آنچه اِشغالگری جمهوری اسلامی، در حق کودکان سوری کرد


این است آنچه اِشغالگری جمهوری اسلامی، در حق کودکان سوری کرد

" کودکی شان را گرفت، اسباب بازیهایشان را ربود و کاری کرد که مجبور شوند روزشان را صرف جستجوی آب و غذا و هیزم کنند. "




منبع عکس: صفحه انقلاب سوریه، صفحه ی اصلیِ معترضان سوری و مخالفان رژیم بشار اسد [دارایِ حدود 1 میلیون لایک]، 15 ژانویه ی 2015