۱۳۹۳/۱۰/۲۳

کجائید ای شهیدان! سیگاری ... بهمراه معرفی الهام چرخنده ی جدید!


سانسور مُضحکِ عکسِ شهید! سیگار کِش ... برش احمقانه ی عکس تروریست به هلاکت رسیده ی عضو حزب الله لبنان، به سبک رسانه های جمهوری اسلامی و معرفیِ یک الهام چرخنده ی دیگر!

کجائید ای شهیدان! سیگاری ...منبع عکس بالا - سایت خبری "مشرق نیوز"، وابسته به دستگاهها و نهادهای امنیتی - اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایرانمنبع عکس بالا - فیسبوکِ Ghadi Francis (عکسِ خانم غدی فرنسيس را نیز در پایین می بینید)، فعال رسانه ای اهلِ لبنان، مزدورِ حزب الله لبنان و طرفدار رژیم بشار اسد و تمام جنایاتش


قضاوت با شما!