۱۳۹۴/۰۵/۰۹

"سربازان وطن، مدافعان میهن و حافظان منافع ملّی" یا "مزدوران مذهب گرای بی وطن"


آسمون: " از اوج!!! وطن پرستی و میهن دوستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس) همین بس که در تابوت کشته شدگانش کوچکترین نشانه ای حتّی از پرچم کنونی کشور (جمهوری اسلامی) و نام ایران دیده نمی شود... "
قضاوت با شما!