۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بلایی که مردم سوریه و نیروهای ارتش آزاد، بر سر حزب الله لبنان و سیّد حسن نصرالله در آورده اند