۱۳۹۴/۰۷/۲۹

جمهوری اسلامی با شعار عوام فریبانه و مشمئز کننده ی "دفاع از حرم" حامی و همسنگر این مزدوران و جنایتکارانِ مفلوک بشار اسد است


مهر 1394 ؛ اکتبر 2015 (تاریخ انتشار این تصویر) | سجده ی مزدوران رژیم بشار اسد به سرهنگ سهیل حسن یکی از خونخوارترین و جنایتکارترین نظامیان ارتش حکومت سوریه
همانطور که مشاهده می کنید و با توجه به 2 لینک زیر (که هم اکنون پس از گذشت 4 سال نیز در وب سایت حکومتیِ شیعه آنلاینِ جمهوری اسلامی، قابل مشاهده است) و با توجه به ویدئوی مرتبط، رژیم تروریستی، جنایتکار و ضد انسانی سوریه (که تاکنون به مدد پشتیبانی های ایران و روسیه سقوط نکرده)، مردم این کشور را به "سجده بر عکس بشار اسد" و سر دادنِ شعار کفر آمیز و شرم آورِ "خداوندی به جز بشار اسد وجود ندارد"، وادار میکرده است و میکند.
ناخودآگاه این پرسش برای انسان مطرح می شود که حکومت جمهوری اسلامی که همواره ادعای عوام فریبانه ی دفاع از مظلومان و گسترش اسلام ناب محمدی را دارد، از روز اول چگونه از رژیم خونخوار و جنایتکاری که رهبرش (بشار اسد) را همطراز و هم سنگ خدا پنداشته و ملت سوریه را بنده و عبدِ مطلق وی می داند، حمایت می کند؟!شرم تان باد ای خداوندان قدرت... بس کنید...